Днес ние имаме 249,333 Български имота за продажба и наем.

 
 Реклама:   
  Промоционални цени за рекламни позиции в www.Bulgarian-Offers.com за месеците ноември и декември. Намаления от над 50% в сравнение с конкурентните портали за имоти.

Код Размери Цена за 1000 импресии без ДДС Цена за 1000 импресии с ДДС Средно месечни уникални потребители Средно месечни импресии
Banner 1 и 2 300x250, 728x90 px. до 60KB
На всяка страница
Разположен във видимата част на екрана при резолюция: 1280x1024
Файлов тип: JPG, GIF, PNG, Flash.
3.00 лева 3.60 лева 60 000 360 000
Banner 3 и 4 300x250, 728x90 px. до 60KB
На всяка страница
Разположен ИЗВЪН видимата част на екрана при резолюция: 1280x1024
Файлов тип: JPG, GIF, PNG, Flash.
1.00 лев 1.20 лева 60 000 360 000
Всички материали и запитвания можете да изпращате на:

Въпросите си можете да изпратите и в нашата форма за: Контакти
или на телефон:

Сравнителна таблица за цени на банер реклама във водещите сайтове за имоти (към дата 15.03.2012 г.)
  www.Bulgarian-Offers.com www.Imot.bg www.Imoti.net
Брой уникални месечни посетители 60 хиляди 240 хиляди 138 хиляди
Цена за 1000 показвания без ДДС от 1.00 до 3.00 лева от 1.50 до 30.00 лева от 3.00 до 12 лева
Линк към цените на рекламните тарифи в настоящата страница изберете тук изберете тук

Допълнителна информация:
1. Всички цени са в Български ЛЕВА.
2. Минимална поръчка - 100 лв. без ДДС
3. Кампаниите, които не са по годишен договор, се заплащат предварително - три работни дени преди старта.
4. Рекламодателят е отговорен за авторски и други права по излъчваните реклами.
5. Стандартните рекламни форми се изпращат три работни дени преди старта на кампанията.
6. Фиксиране на часови диапазон - 50% завишаване на цените.
7. Фиксиране за потребители от чужбина - 100% завишаване на цените.
8. Звук:
8.1. Автоматично излъчване на звук с банер - 100% завишаване на цените.
8.2. Излъчване на звук с банер при инициатива от страна на потребителя - 50% завишаване на цените.
9. Политическа реклама - 50% завишаване на цените.
10. Отстъпка за рекламни агенции и медия шопове - 20 %
11. Отстъпка за обем при общ бюджет за едногодишен период:
11.1. от 250 до 500 лева - отстъпка 2 %
11.2. от 501 до 1000 лева - отстъпка 4 %
11.3. от 1001 до 2500 лева - отстъпка 8 %
11.4. от 2501 до 5000 лева - отстъпка 10 %
11.5. от 5001 до 10000 лева - отстъпка 12 %
11.6. над 10001 - отстъпка 15 %
12. Bulgarian-Offers.com има право да откаже излъчване на неподходяща за аудиторията реклама.
13. Услуги по изработка на статични и анимирани банери (за повече информация се свържете с нас).
14. Профил на аудиторията
15. За изисквания неупоменати в горния списък - условия по договаряне.

Профил на аудиторията:   Начало
Данните са базирани на вътрешно изследване проведено чрез email кампания.

Брой анкетирани: 2312 души - Октомври 2011.
ПОЛ:
Мъже 49.69 %
Жени 50.31 %
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
Семеен - 84.5 %
Несемеен - 12.3 %
Други - 3.2 %
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЪЗРАСТ:
До 18 години 0.94 %
19-24 6.55 %
25-34 35.24 %
35-44 35.14 %
45-54 18.07 %
Над 54 години 2.07 %
СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ:
По-ниско от основно 0.81 %
Завършено основно 1.17 %
Завършено средно 12.64 %
Незавършено висше 8.77 %
Завършено висше 71.07 %
Друго 1.54 %
ЛИЧЕН ДОХОД:
Нямам лични доходи 1.49 %
До 250 лв. 4.99 %
251-400 лв. 14.64 %
401-650 лв. 31.41 %
651-900 лв. 17.61 %
Над 901 лв. 12.86 %
ДЪРЖАВА (статистиката се базира на гугъл аналитикс):
България 92.39 %
Англия 1.09 %
Германия 0.79 %
Холандия 0.50 %
Франция 0.47 %
САЩ 0.47 %
Испания 0.46 %
Финландия 0.39 %
Белярус 0.38 %
Русия 0.26 %
Швеция 0.23 %
Австрия 0.21 %
Италия 0.19 %
Гърция 0.17 %
Литва 0.15 %
Турция 0.15 %
Други 1.7 %
ГЕОГРАФСКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ (статистиката се базира на гугъл аналитикс):
София 44.37 %
Големи градове 48.2 %
Малки градове 8.2 %
Други 1.32 %
 
©2019 Портал за недвижими имоти